Cretal Talent Acquisition Oy

Cretal Talent Acquisition Oy on toimialaerikoistunut suorahakuyritys. Autamme yhteistyökumppaneitamme niin osaamistarpeen tunnistamisessa, haettavan roolin määrittelemisessä, kuin sopivien kandidaattien löytämisessä. Kumppanimme saavat vain pitkälle esihaastateltuja ja tehtävän kannalta relevantteja ehdokkaita haastatteluun. Lopullinen päätös ehdokkaiden rekrytoinnista on aina asiakkaalla. Toimimme onnistumisperusteisella hinnoittelulla ja tarjoamme työllemme takuun.

Palvelut

Kilpailu parhaista osaajista on kovaa ja useimille yrityksille ilmoitteluhaulla ja koukeroisilla hakuprosesseilla parhaiden osaajien saaminen riveihinsä jää haaveeksi.
Suorahaku Ilman Ilmoitushakua
Suorahaku on paras tapa ottaa proaktiivinen ote rekrytointeihin ja tavoittaa myös sellaiset työnhakijat jotka eivät itse aktiivisesti hae töitä, ne kovan luokan osaajat jotka luottavat työnhaussaan omiin verkostoihin ja headhunttereihin. Suorahaku myös säästää rekrytoijan aikaa, kun epärelevanttien hakemusten läpikäymisen sijaan aika voidaan käyttää relevanttien ehdokkaiden haastattelemiseen. Samalla rekrytointiprosessi lyhenee, mikä osaajavetoisilla markkinoilla parantaa yrityksen mahdollisuutta saada tarjous parhaille osaajalle ennen kilpailijoita.

Cretal Talent Acquisition Oy:n yhteistyökumppanit hyödyntävät myös konsulttien toimialatuntemusta osaamistarpeen tunnistamisessa, roolin rajaamisessa, palkkaneuvotteluissa ja työnantajabrändin rakentamisessa ehdokkaiden suuntaan.

Suorahaku ilman työpaikkailmoittelua soveltuu parhaiten, kun rekrytointi halutaan pitää luottamuksellisena kilpailu- tai muista syistä tai kun paikka on jo ilmoitettu omissa kanavissa tai toisen yhteistyökumppanin toimesta.
Suorahaku Yhdistettynä Ilmoitushakuun
Rekrytointi on markkinointia juuri halutulle kohderyhmälle - työnantajakuvatyötä, jossa yritykselle annetaan kasvot hakijakunnan keskuudessa ja näin helpotetaan myös tulevaisuuden rekrytointeja. Asiakasyritys saa eniten positiivista näkyvyyttä kun suorahaku yhdistetään kiinnostavasti kirjoitettuihin työpaikkailmoituksiin, joista välittyy helppolukuisesti yrityksen kulttuuri ja tehtävän sisältö. Monesti hakijoita menetetään ilmoituksien tylsien vaatimusluetteloiden tai epäyhtenäisen, epärelevantteja kanavia hyödyntävän, ilmoittelun takia.

Cretal Talent Acquisition Oy suunnittelee asiakkaan kanssa tehtävän kannalta relevantin markkinointistrategian ja toteuttaa tehtävän mainostamisen asiakkaan puolesta. Suorahaun ohella konsultit esikarsivat ilmoitteluhaun ehdokkaista ja hoitavat hakeneiden ehdokkaiden osalta jälkityön hienotunteisesti.

Suorahaku ilmoittelulla on helpoin tapa ulkoistaa koko rekrytointiprosessi, erityisesti jos yrityksellä ei ole suoranaista HR funktiota tai henkilöstöosaston työpanosta halutaan vapauttaa muualle.

Yhteystiedot

Cretal Talent Acquisition Oy
Runeberginkatu 8 A 1,
00100 Helsinki, Finland

E-mail: info@cretal.fi Phone: +358 (0) 9 2 316 5255